Freitag, 2. November 2012

The Leadings - "Still words"

Name: The Leadings - "Still words"
Ort: Murcia (SPA)
Stil: Synth Pop, Electro Pop
Webseite: http://www.theleadings.com/theleadings/
Aktuelles Album: "Stars" (15.02.12, Tsunami Records
Für Freunde von: Oh Dear Vegas, Strange TalkTHE LEADINGS "Still Words" from Manuel Garcia De Otazo on Vimeo.